وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی
معمارنژاد
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی

عباس معمارنژاد

سمت:

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی

سوابق تحصيلي:

كارشناسي اقتصاد- گرايش بازرگاني، كارشناسي ارشد اقتصاد- گرايش توسعه و برنامه‌ريزي، دكتري تخصصي اقتصاد- گرايش توسعه اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل

سوابق کاری:

كارشناس فروش شركت جوراب آسيا، كارشناس بازرگاني سازمان صنايع ملي ايران، مدير بازرگاني شركت ايران برك، مدير عامل شركت ايران برك، عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان صنايع نساجی و پوشاك ايران، عضو و رئيس هيأت مديره شركت خدمات انفورماتيك راهبر، مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني، سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونيکی وزارت بازرگاني، عضو هيأت علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، عضو ونايب رئيس شوراي رقابت كشور،  عضو هيات داوري اصل 44 قانون اساسي ( روند خصوصي سازي)، مشاور وزير وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون وزیر و رییس کل گمرك جمهوري اسلامي ايران، عضو هیات – نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران، عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن، عضو هيات نظارت بانك بانك تجارتي ايران و اروپا- هامبورگ، معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی

سوابق آموزشی و تدریس:
-مقطع تحصیلی كارشناسي دروس : اقتصاد خرد- تجارت بين‌الملل- ماليه بين‌الملل

-مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دروس : اقتصاد خرد - اقتصاد كلان
اقتصاد صنعتي
-
مقطع تحصیلی دکتری دروس : اقتصاد ايران، تجارت بين الملل، ماليه بين الملل

تالیف مقاله :

- تأثير كيفيت نيروي انساني و R&D بر رشد اقتصادي ايران در فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني- علمي و پژوهشي شماره 31 ، تابستان1383

- اقتصاد دانش بنيان : الزامات، نماگرها، موقعيت ايران، چالش ها و راهکارها در فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين- علمي و تخصصي شماره اول ، تابستان 1384

- تجارت الكترونيكي، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد در فصلنامه پژوهشگر- علمي و پژوهشي شماره 3 ،پاييز 1384

- بررسي وضعيت تجارت الكترونيكي در ايران در مجله مجلس و پژوهش- علمي و تخصصي شماره 55 ، بهار 1386

- بررسي موانع كسب و كار الكترونيكي مطالعه موردي بنگاه هاي استان زنجان در مجله پژوهش هاي مديريت - علمي و پژوهشي شماره 84 ، بهار 1388

- بررسي اثر تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي ايران در مجله علوم اقتصادي - علمي و پژوهشي شماره 3 ، تابستان 1388

- موانع ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران در فصلنامه علوم اقتصاد- علمي و پژوهشي پيش شماره سوم ، بهار 1387

- ارائه مدلي براي اندازه گيري بلوغ الكترونيكي سازمان هاي مرتبط با صادرات – مطالعه موردي استان بوشهر در فصلنامه - اقتصاد و تجارت نوين- علمي و تخصصي شماره 10و11پاييز و زمستان 1386

- اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر تورم در كشورهاي منتخب در فصلنامه فراسوي مديريت - علمي و پژوهشي شماره 14- پاييز 1389

- بررسي ماكزيمم نماي لياپانوف در نرخ ارز ايران با استفاده از تئوري آشوب در فصلنامه پول و اقتصاد –پژوهشكده پولي و بانكي شماره 2– زمستان 1388

- بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران در فصلنامه مدلسازي اقتصادي- علمي و پژوهشي شماره 3 – پاییز 1388

-بررسی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری (مطالعه موردی اقتصاد ايران) در فصلنامه مدلسازي اقتصادي- علمي و پژوهشي شماره 4– زمستان 1388

- بررسي اثر آزادسازي تجاري برخالص صادرات كالاها و خدمات در كشورهاي درحال توسعه منتخب در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي شماره 2 – پاییز 1389

- طراحی الگوی توسعه صادرات کالاهای فرهنگی در فصلنامه مدیریت فرهنگی شماره 9 – پاییز 1389

- پیش بینی قیمت سکه در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي شماره 6- پائيز 1390

- اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- علمي و پژوهشي شماره 66- تابستان 1392

- هزینه های رفاهی انحصار در بخش مخابرات ایران ( تلفن ثابت) در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي شماره يازدهم – زمستان 1392

- رابطه فقر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي سال چهارم – تابستان 1393

- نظام گمركي و ضرورن‌هاي تحول آن ، مباني برنامه ها و اقدامات انجام شده در فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي – علمي و ترويجي شماره 2 – تابستان 1392

- اثر ايجاد حساب‌هاي انفرادي در ساختار تامين اجتماعي بر پس‌انداز در كشورهاي منتخب و ايران در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- برآورد حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران در فصلنامه پژوهشنامه ماليات - علمي و پژوهشي

- تحليلي از اثر ماليات بر ارزش افزوده بر روي اشتغال: مطالعه بين كشوري در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- علمي و پژوهشي

- مكانيزم اثرگذاري تحريم بر بازار ارز و اقتصاد ملي و راهكارهاي حصول به اقتصاد مقاومتي در فصلنامه اقتصاد دفاع  علمي

- تأثیر نااطمینانی متغیرهای حقیقی و پولی بر بازدهی بازار سرمایه(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) در فصلنامه دانش سرمايه گذاري- علمي و پژوهشي

- عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه منا در فصلنامه مدلسازي اقتصادي علمي و پژوهشي

- اثر پرداخت هاي الكترونيكي بر سهم اسكناس و مسكوك از پول در ايران و كشورهاي منتخب در فصلنامه اقتصاد مالي- علمي و پژوهشي

- نهادها و توسعه در كشورهاي خاورميانه در فصلنامه مدلسازي اقتصادي - علمي و پژوهشي

- تحليل اثرات متقابل حكمراني خوب و توسعه در كشورهاي صادركننده نفت در فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي- علمي و پژوهشي

- آزادسازي تجاري و ساختار مالياتي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه عضو WTO در فصلنامه پژوهشنامه ماليات‌ - علمي و پژوهشي

- بررسي اثر كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ايران در فصلنامه اقتصاد مالي علمي و پژوهشی

- بررسي اثر تكانه هاي سياست مالي بر اقتصاد ايران- رهيافت در فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران – علمي و پژوهشي DSGE

- تاثير شاخص هاي مختلف آزاد سازي تجاري بر پايه هاي مختلف مالياتي: مقايسه تطبيقي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد – علمي و پژوهشي

- بررسي اثرات نامتقارن نرخ ارز بر ترازتجاري ايران و چين با رويكردARDL خطي در فصلنامه اقتصاد مالي علمي و پژوهشي

- بررسي اثرات كيفيت نهادي- ساختاري ير صادرات غيرنفتي ايران – مدل متغيير زماني در فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد – علمي و پژوهشي

- ارزیابی تاثیر نهادهای غیررسمی در ایجاد کارافرینی فرصت گرا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافتهدر فصلنامه آینده پژوهی مدیریت - علمي و پژوهشي

-عوامل نهادی رسمی و غیررسمی ، کارافرینی فرصت گرا و رشد اقتصادی به روش گشتاور تعمیم یافته در فصلنامه توسعه کارآفرینی - علمي و پژوهشي

-  تامین مالی از طریق توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در فصلنامه مدلسازي اقتصادي علمي و پژوهشي

-   اثربخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی خصوصی در تحقق اهداف توسعه ایی در فصلنامه اقتصاد مالي علمي و پژوهشي

- بررسی آثار عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- بررسی اثرات نا اطمینانی در متغییرهای حقیقی و پولی منتخب بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران ) در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- بررسی اثرات نهادی، حقوق مالکیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای جی 7 و دی 8)

 در فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- بررسی رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی ( مطالعه موردی استانهای ایران) در فصلنامه مهندسی حمل و نقل- علمي و پژوهشي

- مطالعه تاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) در فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- علمي و پژوهشي

- بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب در فصلنامه اقتصاد مالي علمي و پژوهشي

-The impact of industrial privatization on employment in iran and selected countries, The journal of industrial mathematics- science and research

- “The Effects of Social Security Privatization Based on Individual Accounts on Savings in Selected Countries”, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES

-ESTIMATING THE IMPACT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE UPON INFLATION AND ITS CHANGES IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES, SAUSSUREA (ISSN: 0373-2525)

-  Studying the Effect of Central Bank Independency on Inflation and Determining the Optimal Degree of Independence of Central Bank by Nonlinear Approach, MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939)

- Estimating the size of underground economy and tax evasion in Iranian economy using the currency demand approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (ISSN2074-4124)

- Factors Associated with FDI Inflows to MENA Region – An Empirical Examination, Iranian Economic Review Journal  - ISI

-The effect of exchange rate, oil price and global inflation shocks on macroeconomic variables for the Iranian economy in the form of a DSGE model, Iranian Economic Review Journal  - ISI

- Nonlinear Asymmetric Effect of Devaluation on Trade Balance: Case Study of Iran and South Korea, Money & Economy- Scientific Research Journal

 مقالات ارايه شده در كنفرانس ملي علمي و گزارشات :

-جايگاه و نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در  همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات و اشتغال ،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

- اقتصاد دانش محور، شرايط و ويژگي‌ها و موقعيت ايران در همايش نهضت وجنبش نرم افزاری؛ دانشگاه صنعتی شريف

- نقش نرم افزارهاي كد باز و رايگان (open source) در تجارت الكترونيكي و اقتصاد ايران در همايش تجارت الكترونيكي ، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور

- بررسی وضعيت اقتصاد نوين در کشورهای منتخب خاورميانه در سومين همايش ملی تجارت الكترونيكي

- نقش ICT  در فعاليت‌هاي اقتصادي (صنعت ، كشاورزي و خدمات) در همايش ارزيابي بخش صنعت و كشاورزي در برنامه اول تا سوم توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامي

- نقش پنجره واحد در ارائه خدمات شهر  الکترونیکی در دومین کنفرانس شهر الکترونیکی- پژوهشكده IT  جهاد دانشگاهي

- تجارت الكترونيكي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور در همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

- گزارش كارت هوشمند و كاربردهاي آن در معاونت برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي ،  وزارت بازرگاني

- اقتصاد دانش محور، موقعيت ايران و كشورهاي منطقه در آستانه برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور در همايش برنامه پنجم توسعه- مجلس شوراي اسلامي

- اثر فناوري اطلاعات بر تورم در ايران در همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات- مركز تحقيقات مخابرات و انجمن كامپيوتر

- بكارگيري پورتال پنجره واحد الكترونيكي در ارائه سرويس هاي دولت به بنگاههاي اقتصادي در چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات

- سهام عدالت بعنوان يك نمونه موفق از عملكرد قانون اجراي  سياست هاي كلي اصل 44 در همايش نمونه هاي موفق از اجراي  سياست هاي كلي اصل 44 – دانشگاه آزاد اسلامي-  واحد كرج

- چالشهاي صنايع كوچك و متوسط در دريافت تسهيلات بانكي در كنفرانس بين المللي مديريت

-The impact of factors affecting the private sector in Iran, 3rd international conference on new direction in business

- The effect of corporate tax on private investment in Iran, 3rd international conference on new direction in business

 طرح‌هاي پژوهشي:

- طراحي و تحقيقات فضاي توزيع درآمد و سطوح برخورداري از خدمات تأمين اجتماعي _همكار اصلي

- خلاهاي آماري بخش بازرگاني- ناظر پروژه

- براورد حسابهاي منطقه‌ايي براي سال‌هاي 1370 تا 1378

- امكان سنجي خصوصي سازي بيمه‌هاي اجتماعي در ايران با نگاهي به كشورهاي منتخب

- مميزي علم و فناوري و نواوري در حوزه تجارت الكترونيكي

- بررسي تجربه كشورهاي منتخب در حمايت از صادرات و ارائه راهكارهاي مناسب براي ايران در راستاي اقتصاد مقاومتي

كتاب‌ها:

- تجارت الكترونيكي، مفاهيم وكاربردها، نوشته افريم توربان و همكاران

- اقتصاد خرد پيشرفته

- تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط(مباني نظري و راهنماي كاربردي)

مدیران کل دفاتر
سیدمهدی رمضانی
مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی
سید مهدی رمضانی
سمت:
مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی
سوابق تحصیلی:

كارشناسي حسابداري دولتی ، كارشناسي ارشد حسابداري دكتراي تخصصی حسابداري ( Ph.D )

سوابق کاری :
1. رییس سازمان امور اقتصادی  ودارایی استان خراسان رضوی از ابتدای سال 95 تا 1398.

2. رییس سازمان امور اقتصادی  ودارایی استان خراسان جنوبی از انتهای سال 88 تا 94.

3. سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبي در دو مقطع زماني حدود 7 ماه.

4. معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان جنوبی از سال 83 تا انتهای 88

 سوابق تدریس :
1. تدریس دروس تخصصی حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1390
2.
تدریس دروس تخصصی حسابداری در مقطع کارشناسی از سال 1383تا 90 .
3. تدریس در دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت از سال 1383 .

4. تدریس در کارگاه های آموزشی و سخنرانی در همایشهای مرتبط با مسائل مالی و حسابداری .

 سوابق علمی:
1. حسابدار رسمي مورد تاييد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران.

2. دارنده گواهینامه آزمون بازار سرمایه ( سازمان بورس و اوراق بهادار).

3. مدیر مسئول فصلنامه تحلیلی پژوهشی اقتصاد خاوران دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4. مدیر پروژه تهیه و تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و رضوی.

5. مدیر پروژه تهیه و تدوین کتاب توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری  خراسان جنوبی و رضوی.

6. مدیر تهیه و تدوین کتاب بررسی ساختار اقتصادی استان خراسان جنوبی با رویکرد اقتصاد کلان .

7. مدیر تهیه و تدوین کتاب اقتصاد استان خراسان جنوبی با تأکید بر اولویت بندی بخشهای مختلف اقتصادی.

تألیف مقاله :

1. تألیف مقاله" نقش حسابداری در شکل گیری اقتصاد از دیدگاه جامعه شناسی "چاپ شده در فصلنامه دانش و پژوهش انجمن حسابداران ایران.
2. تألیف مقاله با عنوان "بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی (
EVA) و نرخ بازده دارائیها (ROA) به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"چاپ شده در ماهنامه شماره 74 بورس.

3. تألیف مقاله
"نقش حسابرسی عملیاتی در شکل گیری مسئولیت پاسخگوئی مدیران دولتی "چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی. 

4. تألیف "مقاله حسابرسی و تاریخچه آن در ایران دیروز و امروز "چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی

5. تألیف مقاله " حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن: با تأکید بر اندازه مؤديان مالياتي و تجربه سایر کشورها" چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی « پژوهشنامه مالیات»، شماره 18 (مسلسل 66). تابستان 1392.

6. تألیف مقاله" ارائه مدل انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک اشخاص حقوقی در ایران"، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی مالیات.زمستان 93

7. تألیف مقاله " اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
( AHP )" چاپ شده در مجله اقتصادی شماره های 9 و 10 ، آذر و دی ماه 1393.

8. تألیف مقاله" نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد" چاپ شده در فصلنامه تحلیلی پژوهشی اقتصاد خاوران

9. تألیف مقاله " نقش اندازه مؤدیان در حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک : با تأکید بر نوع فعالیت" چاپ در مجموعه مقالات همایش سیاستهای مالی و مالیاتی 93

10.  تألیف مقاله " اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
( AHP )" چاپ شده در مجله اقتصادی شماره های 9 و 10 ، آذر و دی ماه 1393.

11. مقاله"مديريت ريسك مالياتي: با تاكيد بر اندازه و نوع فعاليت مؤديان حقوقي"چاپ و ارائه به عنوان مقاله برتر در نهمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي كشور دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران سال 94 .

12. مقاله
"بررسي پايش و اولويت بندي عوامل مؤثر بر فضاي كسب و كار استان خراسان جنوبي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) " چاپ و ارائه در همايش ملي و كسب و كار سال 1394
13. 
 مقاله " ارايه مدلي جهت ارزيابي و پيش بيني سلامت بانکها با استفاده از شاخصهاي کملز ( CAMELS) در ايران".
14. مقاله " چارچوب كوزو و حسابرسي بخش عمومي ايران " پذيرش شده در دومين همايش ملي و دومين همايش بين المللي حسابداري و مديريت ايران ، 1395

15.  مقاله " بررسي سودمندي كاربرد چارچوب كوزو در بخش عمومي ايران با استفاده از مبادلات ساختاري " پذيرش و درج در مجموعه مقالات سومين كنفراس بين اللملي
اقتصاد ، مديريت و حسابداري با رويكرد ارزش آفريني ، 1395   

16. مقاله " بررسي و ارائه چارچوب تعديل شده كوزو و متناسب با بخش عمومي ايران ، پذيرش و درج در مجموعه مقالات اولين همايش ملي فرصتهاي پژوهشي در حسابداري دولتي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، 1395

17. مقاله " بررسي فاصله انتظاراتي بين حرفه حسابداري بخش عمومي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور" پذيرش و چاپ در مجموعه مقالات سومين همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ، ديماه 1395   

18. مقاله " بررسي عوامل موثر بر بهبود نظارت مالي در نظام مالي بخش عمومي ايران " پذيرش و ارائه در اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران
19. 
مقاله " بررسي تاثير خصوصيات و توانمنديهاي فرديذيحسابان و مديران مالي بر بهبود عملكرد نظارتي آنها در نظام مالي بخش عمومي ايران " ارائه و سخنراني و چاپ در مجموعه مقالات كنفرانس ملي حسابداري ، مديريت مالي و سرمايه گذاري
20. مدیر پروژه ارزیابی عملکرد و تحلیل روند درآمدهای مالیاتی با ارائه راهکارهای عملیاتی بمنظور افزایش منابع مالیاتی استان خراسان رضوی در سال 96

21. مدیر پروژه بررسی و تحلیل عملکرد بانک های استان در تامین مالی تولید ( طی دوره 1395-1390)  در سال 96
22. راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری.
23. انتخاب به
" عنوان مدير حامي پژوهش در استان خراسان جنوبي در سال 1390"

24. مدير پزوهشگر برتر در سال 1394.

عباس مرادپور
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه

عباس مرادپور

سمت:
مدیر کل امور بانکی و بیمه

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی

سوابق کاری:

حسابدار ، کارشناس تجزیه و تحلیل صورت‏های مالی بانک‏ها، کارشناس مسئول، رییس گروه امور حقوقی و تدوین مقررات بانکی و بیمه‏ای، معاون مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه  

سوابق فعالیت ها :

- کسب عنوان کارمند نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارمند نمونه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‏های دولتی
- اخذ تشویقی‏های متعدد از وزرای محترم وقت (دکتر صفدر حسینی و دانش جعفری)، معاونین وزیر، مدیران کل و ...
- عضویت در کمیته‏های متعدد از جمله عضو کمیته فرعی شورای پول و اعتبار، کمیته تدوین لوایح و طرح های "بانکداری" و "بانک مرکزی"، کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه،کمیته خصوصی‏سازی بانک‏ها، شورای راهبری بانکداری الکترونیک،کمیته تدوین دستورالعمل اجرای قانون خدمات کشوری در بانک‏ها،کمیته تحقیق و تفحص از بانک‏ها،کمیته‏های ذیل شورایعالی اشتغال،کمیته واگذاری شرکت‏های تابعه بانک‏ها، کمیته قضایی، امنیتی و بانکی معاونت امور حقوقی و مجلس، کارگروه ملی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر، کارگروه مسافرت‏های خارجی وزارت اقتصاد، نماینده وزیر در مجامع بانک‏ها و بیمه‏های واگذار شده،عضو هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو کمیته‏های حاکمیت شرکتی، بانکداری آینده و تحول دیجیتالی، بیمه‏گری آینده و تحول دیجیتالی و ...
- شرکت در دوره‏های آموزشی متعدد با موضوع مالی، بانکی، بازار سرمایه، قوانین ومقررات و ...

تالیف مقاله:

- ارائه الگوی بانکداری اخلاقی (علمی پژوهشی)
- شناسایی و رتبه‏بندی راهکارهای مدیریت ریسک بانک ها (بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و مالی)

- تبیین مدل کنترل استراتژیک بانکداری ایران به همراه تحلیل کمی و کیفی (بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‏های پولی و ارزی)
- اقتصاد مقاومتی از مسیر بانک‏های توسعه‏ای (همایش بانک‏های توسعه‏ای)

- بررسی سبک‏های تصمیم‏ گیری