وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
اطلاعیه های انتخاب حسابرس
اطلاعیه سال 1398
 • 1398/6/26 سه‌شنبه اطلاعیه سال 1398
  اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1398 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت
اطلاعیه سال 1397
 • 1398/6/26 سه‌شنبه اطلاعیه سال 1397
  اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1397 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت
اطلاعیه سال 1396
 • 1398/6/26 سه‌شنبه اطلاعیه سال 1396
  اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1396شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت
اطلاعیه سال 1395
 • 1398/6/26 سه‌شنبه اطلاعیه سال 1395
  اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت
1
تعداد بازديد اين صفحه: 268