وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
12654
1398/7/23 سه‌شنبه مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران با حضور اعضای مجمع اعضای هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و به ریاست معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع برگزارشد. مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران با حضور اعضای مجمع اعضای هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و به ریاست معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع برگزارشد.
جناب آقای دکتر معمارنژاد ضمن اشاره به نقش قابل توجه شرکت در ملاحظات سیاسی و اجتماعی کشور، تمرکز بر سرمایه گذاریهای موثر  در بازرهای جدید از جمله حوزه دارو، خدمات مالی و کشت فراسرزمینی و همچنین مدیریت اقتصادی و کارای سرمایه گذاریهای انجام شده و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت را از جمله انتظارات مهم از شرکت در هدف گذاری و برنامه ریزی اعلام نمودند.
صورتهای مالی و عملکرد سال 1397 شرکت به تصویب مجمع رسید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 56