وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
123
1398/7/23 سه‌شنبه مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 سازمان حسابرسی مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 سازمان حسابرسی و همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سازمان با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیات عامل و اعضای هیات عالی نظارت سازمان و به ریاست معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع برگزارشد.
مجمع عمومی سالانه تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 سازمان حسابرسی و همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سازمان با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیات عامل و اعضای هیات عالی نظارت سازمان و به ریاست معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع برگزارشد.
جناب آقای دکتر معمارنژاد در جلسه مذکور اهم انتظارات از سازمان حسابرسی در مورد شرکتهای دولتی را پیرامون بررسی و انطباق عملکرد واحدهای مورد رسیدگی با برنامه های راهبری تعیین شده و بودجه های مصوب و همچنین ارزیابی حاکمیت شرکتی و نحوه اجرای ان در شرکتها دانستند.
صورتهای مالی و عملکرد سال 1397 و همچنین افزایش سرمایه شرکت به تصویب مجمع رسید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 58