وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
منشور پروژه های معاونت
1. پروژه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
2. پروژه ایجاد نظام بنگاهداری نوین