يکشنبه, 10 فروردين 1399
 • ساعت : ۱۰:۵۷:۷
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 
 • کد خبر : ۱۹۰۹۱۴
اطلاعیه دبیرخانه كارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395
اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395


اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395
شرکت‌های موضوع ماده «1»  تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت

 

     بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است: 
 
 1. ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ 12/04/1395(ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.
 2. شرکت‌هایی که «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال مالی 1395 آن‌ها معرفی‌شده، مکلفند حداکثر ظرف مدت «2 ‌ماه» پس از انتخاب سازمان مذکور «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط» «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1394 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1395» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
 3. برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، تعداد «5» مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه برای سال مالی 1395 معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت را، صرفاً از میان
  «5» مؤسسه حسابرسی مذکور انتخاب نمایند.
 4. ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «3» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «4» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.
 5. شرکت‌های موضوع بند «3» این اطلاعیه، مکلفند حداکثر ظرف مدت «2 ماه» پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت، «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1394 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1395» را، به «دبیرخانه کارگروه» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» ارسال نمایند.
 6. ضرورت دارد اقدامات لازم از سوی ارکان ذی‌صلاح شرکت‌ها به منظور انجام وظایف قانونی مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات به‌عمل آید. بدیهی است مسئولیت رعایت تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، که به استناد مفاد ماده «2» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت اتخاذ شده، بر عهده مسئولان ذی‌ربط شرکت‌ها بوده انتظار می‌رود نسبت به اجرای دقیق مفاد آن که مورد پیگیری مراجع نظارتی است، اهتمام ورزند. 
 7. تصمیمات کارگروه درخصوص «انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌ها»، برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1396 شرکت‌هایی که مجمع‌عمومی انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی سال 1396» آن‌ها قبل از ابلاغ تصمیمات کارگروه در این‌خصوص (انتخاب حسابرس سال 1396) برگزار می‌شود، معتبر و لازم‌الاجراء است.
 8. کلیه مؤسسات حسابرسی که متقاضی قبول سمت «حسابرس و بازرس قانونی» شرکت‌های مشمول تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت هستند، موظفند طی نامه‌ای مجوز لازم را به جامعه حسابداران رسمی ایران اعطاء نمایندتا درصورت درخواست کارگروه و دبیرخانه ذی‌ربط، اطلاعات موردنظر ایشان از سوی جامعه مذکور ارائه شود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  5.6.3.0
  V5.6.3.0