يکشنبه, 10 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۹:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۹۰۹۱۶
اطلاعیه دبیرخانه كارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1397
اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1397

اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1397
شرکت‌های موضوع ماده «1»  تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت

     بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1397شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است:  
1.    ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال 1397شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ‌ 24/04/1397 (ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.
2.    برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، تعداد «5» مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه برای سال مالی 1397معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند حسابرس و بازرس قانونی سال 1397 شرکت را، صرفاً از میان «5» مؤسسه حسابرسی مذکور انتخاب نمایند.( با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط پیوست ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس)
3.    ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «2» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «4» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.
4.    شرکت‌ها مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران
در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1396 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1397» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
5.    درصورت احراز تخلف هر یک از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ار تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسه مذکور از فهرست موسسات موردنظر کارگروه برای سنوات آتی، حذف خواهد شد.
6.    موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی یا علی‌البدل هر یک از شرکت‌های مشمول در مجمع‌عمومی ذی‌ربط، موضوع را بنحو مقتضی به «جامعه حسابدران رسمی ایران» و «دبیرخانه کارگروه (دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)» اعلام نمایند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0