يکشنبه, 10 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۱:۰:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۹۰۹۱۷
اطلاعیه دبیرخانه كارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1398
اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1398

اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1398
شرکت‌های موضوع ماده «1»  تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت
     بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1398 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است:  
1.    ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال 1398 شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ 28/02/1398 (ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.
2.    برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، یک مؤسسه حسابرسی به عنوان حسابرس
و بازرس قانونی اصلی و دو مؤسسه حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای سال مالی 1398 معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند صرفاً موسسات حسابرسی معرفی شده را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال 1398 اصلی و علی‌البدل شرکت انتخاب نمایند.( با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط پیوست ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس)
3.    ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «2» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «4» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.
4.    شرکت‌ها مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران
در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1397 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1398» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
5.    درصورت احراز تخلف هر یک از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ار تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسه مذکور از فهرست موسسات موردنظر کارگروه برای سنوات آتی، حذف خواهد شد.
6.    «موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» مکلفند بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس
و بازرس قانونی اصلی یا علی‌البدل هر یک از شرکت‌های مشمول در مجمع‌عمومی ذی‌ربط (فارغ از اینکه قرارداد منعقد شده یا نشده باشد) موضوع را در سامانه سحر جامعه حسابداران رسمی ایران ثبت و بصورت مکتوب نیز به «دبیرخانه کارگروه (دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)» اعلام نمایند.
7.    در اجرای ماده «6» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت و با عنایت به تکلیف مقرر در جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
و همچنین مفادبخشنامه شماره 4461/56121 مورخ 21/1/1398 معاون اول محترم رییس جمهور؛ کلیه شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه صدرالاشاره مکلفند ضمن معرفی نماینده خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات شرکت را در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
و نهادهای عمومی (که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است)» تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند. عدم ارایه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0